Składki 2020

Rok 2020

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2019 rok:

 ♦ uchwała nr 61/IX/2018 ZG PZW

 ♦ Zakres stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

kładka członkowska ulgowa 50 %

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

 25,-

  0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

    5,-

 

1. Zwalnia sią członków uczestników z opłat za legitymacją członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

Uwaga:

Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy sa zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawe przy ul. Twardej 42 - od pn. do pt., w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

 

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2020 roku:

 uchwała nr 194/X/2019 

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI                    W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie

pełna

 200 zł

 450 zł

Wody nizinne – bez wód górskich

 niepełna

150 zł

 400 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lata,
  • kobiety od 60 roku życia*** 
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).

100 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

75 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

 

 

 

 

 

ULGA II-75%:

  • członek uczestnik  do 16 lat***
  • odznaczeni Złotą Odznaką  PZW  z Wieńcami 

50 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

38 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

 

 

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

 50 zł, 25 zł, 12 zł

 50 zł

OKRESOWY

 

 

1-dniowa wody nizinne i górskie

 40 zł

70 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

 

 60 zł

110 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

 80 zł

140 zł

     * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka.

 

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 12 zł.

 

ZASADY
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 202
0

 

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.