Organy koła

 

ZARZĄD  KOŁA PZW NR  114  „MAZOWSZE” PRZY PSML-W W PŁOCKU

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO:

FUNKCJA:

1

JAN STANISŁAW ZONENBERG

PREZES ZARZĄDU

2

DARIUSZ MOLENDOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

3 MICHAŁ KOŁODZIEJSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS SPORTU I MŁODZIEŻY - KAPITAN SPORTOWY KOŁA

4

JÓZEF LESZEK ZARĘBSKI

SKARBNIK KOŁA

5

MIROSŁAWA GOLISZEWSKA

GOSPODARZ KOŁA

6

ANDRZEJ SZCZĘSNY

SEKRETARZ KOŁA

7

TOMASZ PACIORKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

8

TOMASZ GAJEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

9

MAREK SUCHENEK

CZŁONEK ZARZĄDU

10

PAWEŁ MALESA

CZŁONEK ZARZĄDU

11

ANNA ŻOŁNOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

12

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

13

DARIA KOŁODZIEJSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Wojciech Kozakiewicz

Przewodniczący

2

Wojciech Kochański

Wiceprzewodniczący

3

Janusz Zapaśnik

Sekretarz

4

Mariusz Opolski

Członek

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Robert Karowski

Przewodniczący

2

Jacek  Zelma

Wiceprzewodniczący

3

Paweł Kuna

Sekretarz