Rezerwacja Rzeki Wisły 2019 r.

Rezerwacja Rzeki Wisły 2019 r.

L.p

Data

Organizator

Dyscyplina

Godziny

Liczba osób

Miejsce

Osoba odpowiedzialna

1

28.04.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Feeder

600 - 1500

40

Rzeka Wisła / Elewator

M. Kołodziejski

2.

15.06.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Spinning

600 - 1500

30

Rzeka Wisła między mostami

M. Kołodziejski

3.

07.07.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Spinning

600 - 1500

30

Rzeka Wisła - Troszyn

M. Kołodziejski

4.

14.07.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Feeder

600 - 1500

35

Rzeka Wisła od nowego mostu w górę i w dół rzeki prawy brzeg

M. Kołodziejski

5.

28.07.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Feeder

600 - 1500

35

Rzeka Wisła – Tokary lewy brzeg

M. Kołodziejski

6.

24-25.08.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Feeder

1400 - 1100

35

Rzeka Wisła od nowego mostu w górę i w dół rzeki prawy brzeg

M. Kołodziejski

  7.

07.09.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Feeder

600 - 1500

35

Rzeka Wisła od nowego mostu w górę i w dół rzeki prawy brzeg

M. Kołodziejski

8.

15.09.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Spławik

600 - 1500

35

Rzeka Wisła – Tokary lewy brzeg

M. Kołodziejski

9.

29.09.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Feeder

600 - 1500

35

Rzeka Wisła od nowego mostu w górę i w dół rzeki prawy brzeg

M. Kołodziejski

10.

20.10.2019

Koło PZW Nr 114 „Mazowsze”

Feeder

600 - 1500

35

Rzeka Wisła – Elewator lewy brzeg

M. Kołodziejski