Wiosenne zarybianie - przy udziale koła 114 Płock

Nasze koło brało czynny udział  w  corocznym wiosennym zarybieniu Wisły (w obwodzie nr 5).

W tym roku zarybialiśmy  szczupakiem i węgorzem. 

Łącznie  zostało przeprowadzonych 11 zarybień w dniach od 26.03 do 12.05.

Wpuściliśmy do Wisły 1916 kg tarlaka szczupaka oraz   4 mln szt. tegorocznego narybku  i  1,115 mln trochę większego narybku szczupaka (klasy n I).

Zarybiliśmy  Wisłę  także  25 kg  narybkiem  węgorza. 

Materiał zarybieniowy został rozprowadzony  w Wiśle w Płocku i okolicach.

Akcją kierowali :  kol. Henryk Podkomorzy, pracownik   Okręgu Mazowieckiego PZW oraz  Dariusz Molendowski z koła 114.

W  zarybieniach wzięli udział wędkarze z  naszego Koła 114  oraz z koła 103 z Bodzanowa i  koła 115 z Płocka.

Szczegółowe dane na temat  wiosennych zarybień zawiera poniższa tabela.

Sekretarz Koła 114 - Andrzej Szczęsny

lp data gatunek ilość wartość obwód  rybacki producent numer protokołu wykonujący zarybienie
1 26,03,2021 szczupak tarlak 520 kg 9458,8 Wisła 5 LGR Pyszków 1/Zw/2021 Henryk Podkomorzy
2 27,04,2021 szczupak w.ż 2200000 szt 30800 Wisła 5 GR Ostróda 6/Zw/2021 Henryk Podkomorzy
3 29,04,2021 szczupak tarlak 500 kg 7875 Wisła 5 Sprz.Ryb.K.Nowak 8/Zw/2021 Henryk Podkomorzy
4 30,04,2021 szczupak tarlak 680 kg 10710 Wisła 5 Sprz.Ryb.K.Nowak 9/Zw/2021 Henryk Podkomorzy
5 06,05,2021 szczupak w. ż. 1800000 szt. 25200 Wisła 5 G.R. Ostróda 10/ZW/2021 Henryk Podkomorzy
6 07,05,2021 szczupak tarlak 216 kg 3402 Wisła 5 Sprz.Ryb.K.Nowak 11/Zw/2021 Henryk Podkomorzy
7 11,05,2021 szczupak n l 640000 szt 57120 Wisła 5 G,R,M.Łubowski 13/Zw/2021 Henryk Podkomorzy
8 11,05,2021 szczupak n l 475000 szt 42393,75 Wisła 5 G.R.M.Łubowski 14/Zw/2021 Henryk Podkomorzy
9 12,05,2021 węgorz nar. Podch. 25 kg 4681,25 Wisła 5 LGR Pyszków 16/Zw/2021 Henryk Podkomorzy