Społeczna Straż Rybacka - intensywne działania

Społeczna Straż Rybacka działąjąca przy Naszym Kole, 2020  rok rozpoczęła bardzo intensywnie i co najważniejsze skutecznie. W tym roku SSR przeprowadziła już przeszło 30 akcji patrolowych. w których strażnicy znależli i zabezpieczyli wiele sprzętu kłusowniczego. 

Pierwsze efekty pracy były widoczne 28 marca. Tego dnia ze Skrwy w rejonie Biskupic strażnicy wydobyli z wody i unieszkodliwili 60 metrów sieci typu wonton. Następna skuteczna akcja miała miejsce 2 kwietnia na Wiśle w Murzynowie, gdzie w wyniku obserwacji  SSR znalazła 5 sztuk wontonów o łącznej długości 315 metrów !  Natomiast 8 i 29  kwietnia  z  Wisły   strażnicy wyciągnęli  kolejne  80 i 110 metrów sieci, w których było ok. 100 kg ryb ( leszczy, karpi i karasi).  Złapano także kłusownika na "gorącym uczynku" , wobec którego w wyniku interwencji SSR zostało wszczęte  postępowanie karne.

1 i 3 czerwca strażnicy  wydobyli z Wisły w sumie 23 szt. wirszy i skrzynkę z porzuconymi rybami. Znaleziony sprzęt kłusowniczy został zabezpieczony,  a po uwolnieniu  z sieci wszystkie ryby zostały wypuszczone.

Panująca epidemia i  związane z nią opustoszenie wód  sprzyjają  rozprzestrzenianiu się   kłusownictwa,  z tego względu SSR  planuje dalszą inensywną pracę.  

 

Wielki szacunek  dla ludzi działających w SSR za ich trudną i niebezpieczną służbę.