Kontrowersyjna decyzja w sprawie Stanicy w Soczewce. Prezes koła 114 - Jan Stanisław Zonenberg złożył rezygnację.

Mając na uwadze liczne pytania i duże zainteresowanie wędkarzy  sprawą Stanicy wędkarskiej w Soczewce  wyjaśniamy :

W styczniu br. nasze koło złożyło ofertę do Zarządu OM  PZW  na administrowanie Stanicy wędkarskiej w Soczewce. Poza naszą, ofertę złożyło jeszcze koło nr 117 "Wędkarz".

W dniu 2 lutego br. oferty na administrowanie stanicą były rozpatrywane przez Komisją Inwestycyjno-Schroniskową powołaną przez Zarząd OM PZW. 

W opinni  tej Komisji, oferta złożona przez Nasze Koło była  najlepsza, gdyż wygraliśmy zdecydowanie głosowanie ( 5 gł. za, 1 gł. przeciw). Ponadto opinię Komisji  zakceptowało także  prezydium Zarządu Okręgu.

Niestety, powołany przez ZG PZW   Zarząd Komisaryczny  Okęgu Mazowieckiego PZW, wbrew wcześniejszym opiniom przekazał   nieoczekiwanie administrowanie stanicy  dla koła 117 "Wędkarz".

Wiadomość tą przyjeliśmy z wielkim zaskoczeniem i frustracją, gdyż nikt nas o tej decyzji wcześniej nie poinformował, a o  przekazaniu stanicy  dowiedzieliśmy się   "po fakcie".

 Nie mieliśmy więc możliwości, ani szansy na przedstawienie  Panu Komisarzowi własnych atutów  i  pomysłów na zagospodarowanie stanicy.   

Decyzja została podjęta jednoosobowo, z pominięciem  dialogu i negocjacji z naszym kołem,  z  tego względu  członkowie Zarządu  naszego koła poczuli  się zlekceważeni. 

Bolesym skutkiem  takiego  postępowania  jest rezygnacja z funkcji  Prezesa Koła  kol.  Jana Stanisława Zonenberga,  długoletniego działacza na rzecz koła i  PZW, cieszącego się wielkim autorytetem wśród wędkarzy.

W dniu 26 kwietnia Zarząd Koła  wystosował pismo do Pana Komisarza o uzasadnienie swojej decyzji. Do dnia dziesiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 

Z upoważnienia Zarządu Koła

Andrzej Szczęsny - Sekretarz Koła